privé opleidingen op maat
Human Development


CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut

RUTGER!  human development  (RUTGER.frl / RUTGER-Humandevelopment.nl) staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

Wat is Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs?
Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten onderzoekt of zij aan onderstaande aspecten voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen. Toetsing vindt plaats door middel van een uitgebreide audit.


CRKBO kwaliteitsbepalingen
Kwaliteitsbepalingen en normen waaraan een opleidingsinstituut moet voldoen om ingeschreven te worden in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs:

 • Duidelijke brochures in de Nederlandse taal met tijdsduur van de opleiding en prijsvermeldingen.
 • Duidelijke website met cursus inhoud en prijzen
 • Theorie les en gestructureerde praktijk lessen met gespecificeerde dag indelingen
 • Goed opgeleide docenten en een overzichtelijke administratie
 • Toezicht op kwaliteit van de docenten met bijbehorende cursus- & docentenevaluatie
 • Didactische en vakinhoudelijke kwaliteit van docenten & bijscholing
 • Lesmateriaal, leerplan, docenten- & cursistenhandleiding
 • Individueel cursisten opleidingsprogramma
 • Uitrusting cursuslokaal voldoet aan hygiëne eisen en veiligheidsnormen
 •  Certificaten & diploma’s
 • Overzichtelijke werkprocessen en klachtenprocedure
 • Betalings- en leveringsvoorwaarden


BTW vrij
Door middel van deze registratie is het mogelijk om onze open opleidingen voor trainers en coaches vrij van BTW aan te bieden.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info